Werken bij Transfore, werken aan een veiliger samenleving

Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van patiënten in de forensische psychiatrie én aan een veilige samenleving? Dat kan bij Transfore. Wij behandelen mensen die in hun gedrag over de grens zijn gegaan of dit dreigen te doen. Vaak gaat het om agressief of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Patiënten leren grip te krijgen op hun gedrag en nieuw gedrag eigen te maken. Samen met de patiënt werken we ook aan het verbeteren van gezondheid, financiën, gevoelens en het omgaan met anderen. Zo kunnen zij op alle levensterreinen (weer) veilig aan de samenleving deelnemen. En helpen wij aan het veiliger maken van de samenleving. Help jij mee?

Typisch Transfore

  • Een platte en laagdrempelige organisatiestructuur, waardoor lijnen gegarandeerd kort zijn.
  • Verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie.
  • Werken in een uitdagende, innoverende en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor eigen professionele inbreng.
  • Doelgerichte ontwikkelingsmogelijkheden.

Beleid maken we samen

Wij geloven dat Transfore op alle niveaus het beste functioneert als al onze medewerkers de mogelijkheid krijgen om mee te denken en mee te praten. We geven dat concreet vorm door Beleid Maken We Samen (BMWS). Daarin is vastgelegd dat participatie van medewerkers een vast onderdeel is van onze werkprocessen. Je krijgt in een vroeg stadium de gelegenheid om mee te denken en te adviseren over het aanstaande beleid. Ook is het mogelijk om zelf met ideeën te komen en uit te werken tot nieuw beleid, waarbij het management ondersteunt en faciliteert.

Hier staan wij voor

Veilig

Maatschappelijke veiligheid en een veilige werk- of behandelplek voor onze medewerkers en patiënten staan bij ons voorop. Onze medewerkers zijn integer en maken altijd een goede afweging tussen de belangen van de patiënt, naasten en de maatschappij, zeker als de belangen tegengesteld (b)lijken.

Resultaatgericht

Wij gaan voor goede behandelresultaten met de beste kwaliteit door:

  • het behandelen van de psychiatrische stoornis;
  • het verminderen van het recidiverisico;
  • het voorkomen van (dreigend) grensoverschrijdend gedrag;
  • voorop te lopen bij de nieuwste ontwikkelingen.  

Verbindend

Samenwerken, netwerken en delen van kennis en expertise zijn onmisbaar voor een continue zorgketen. Wij zorgen voor een goede afstemming van zorg en behandeling tussen Transfore en (de stichtingen van) de Dimence Groep. Ook zoeken wij actief naar samenwerkingsmogelijkheden en onderhouden stevige netwerken met interne en externe partners. Waar mogelijk delen we onze kennis en expertise, want kennis is macht, kennis delen is kracht.

Gastvrij

Wij zijn gastvrij naar onze patiënten, die door hun problemen vaak weinig gastvrijheid in hun leven ervaren. Wij zijn gastvrij naar onze collega’s en samenwerkingspartners. In de maatschappij dragen wij bij aan een genuanceerde en evenwichtige beeldvorming van patiënten, hun problemen en maatschappelijke risico’s.

Onderdeel van de Dimence Groep

Transfore is één van de stichtingen van de Dimence Groep. Samen bieden we een breed pakket aan geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn aan iedereen in ons werkgebied. Als medewerker van Transfore ben je ook één van de ruim 2.400 medewerkers van de Dimence Groep, die zich inzetten om de beste zorg, behandeling en ondersteuning te bieden aan ruim 50.000 patiënten per jaar.

Transfore Dimence Groep