Onze patiënt in een continue zorgketen

Samen met de patiënt maken we een individueel behandelplan. De uitvoering gebeurt op één van onze afdelingen in een multidisciplinair team of in een traject bij verschillende zorginstellingen. Dit vraagt van onze medewerkers dat ze nauw samenwerken en helder communiceren, ook met collega's van andere afdelingen en organisaties. Ook vraagt het om een nieuwsgierige, actieve en flexibele rol in de zorgketen van onze patiënten.

In een goede, continue zorgketen:

  • is er geen vast begin of einde;
  • hoeft geen vaste richting of volgorde doorlopen te worden;
  • kan beveiliging en behandelintensiteit gemakkelijk af- of opgeschaald worden;
  • zijn klinische en ambulante zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden;
  • verschilt het per patiënt en moment welk organisatieonderdeel het centrum vormt.

Brugfunctie tussen ggz en forensische ggz

Om individuele behandelplannen in een continue zorgketen mogelijk te maken, speelt Transfore een centrale rol in het Forensisch Circuit Oost-Nederland (FCON). Want goede zorg stopt niet na afronding van de behandeling bij Transfore. Daarom streven we ernaar dat de zorgketen ook na onze zorg niet doorbroken wordt. Wij vervullen een brugfunctie tussen de reguliere en/of specialistische ggz en de forensische ggz. Dit doen wij door het leggen van dwarsverbanden op alle niveaus en het delen van onze expertise met partners in de forensische, reguliere en specialistische ggz.

Ambulant als het kan, klinisch als het moet

Wij behandelen zoveel mogelijk ambulant in onze poliklinieken of bij de patiënt thuis. Als het nodig is kunnen we patiënten opnemen op onze Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) of in de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). Ook kunnen patiënten onder begeleiding bij ons wonen in een kleinschalige woonvorm.