Psychiater Transfore

Ben jij die enthousiaste psychiater met ervaring óf affiniteit met de forensische psychiatrie? Dan is Transfore op zoek naar jou!.

Het gaat om een plek bij onze klinische voorziening in Deventer met een beddencapaciteit van 45 patiënten met meerdere regiebehandelaren (verpleegkundig specialisten, GZ-psycholoog) die werkzaam zijn binnen de klinische voorziening en het onderdeel forensisch beschermd wonen (FBW). We zoeken een collega die graag samenwerkt, bevlogen is en zich wil blijven ontwikkelen.

Wat ga je doen?
Als psychiater ben je eindverantwoordelijk voor de psychiatrische diagnostiek en medicamenteuze behandeling van alle patiënten en je werkt daarbij samen met regiebehandelaren en verpleegkundig specialist. Je bent zelf regiebehandelaar van patiënten met complexe psychiatrische stoornissen. Je neemt deel aan het multidisciplinaire overleg en behandelplanbesprekingen.

Wij hebben veel te bieden!
We bieden je een fijne werkplek voor 12-16 uur per week in Deventer. Er bestaan verschillende mogelijkheden om dit aan te vullen tot een fulltime dienstverband, bijvoorbeeld op de FPA in een For-Fact-team of op een polikliniek.

Andere mogelijkheden, afhankelijk van eigen ervaring en interesses, zijn participatie in wetenschappelijk (promotie-)onderzoek binnen onze onderzoekslijnen. Het bijdragen aan doorontwikkeling van innovatieve behandelingen en/of de integratie van technologie in de zorg. En/of een beleidsmatige rol, bijvoorbeeld in het doorontwikkelen van de positie van de psychiater in de organisatie. Ook het doen van psychotherapie behoort tot de mogelijkheden.

Wij bieden daarnaast een uitstekend pakket conform de AMS-regeling van de CAO-GGZ en eigen aanvullende regelingen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot interne opleidingen. De functie is afhankelijk van de jaren werkervaring maximaal ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten.

Waar ga je werken?
De organisatie Stichting Transfore, onderdeel van Dimence Groep (DG), is een instelling voor Forensische GGZ waar patiënten (poli)klinisch worden behandeld. Wij zijn er voor patiënten met (dreigend)delict en/of grensoverschrijdend gedrag. Ons handelen is gericht op het terugbrengen van risico’s voor de maatschappij door preventie, beveiliging en behandeling. Het primaire werk- en verzorgingsgebied van Transfore is de provincie Overijssel, De Achterhoek en zes gemeenten in het IJsselgebied. Een aantal voorzieningen heeft een landelijke functie.

Uitgaande van de behandeling van psychiatrische stoornissen, enerzijds ter vermindering van het recidiverisico en (dreigend) grensoverschrijdend gedrag en anderzijds ter verhoging van de kwaliteit van leven van de patiënt en diens systeem, is Transfore als onderdeel van een forensisch netwerk circuit Oost- Nederland te zien.

Transfore biedt intern samenhangende ambulante en klinische activiteiten. Op alle niveaus heeft Transfore dwarsverbanden met de andere stichtingen van Dimence Groep en hiernaast werkt Transfore samen met andere partners in zowel het forensische veld als de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Hiermee wordt een forensisch circuit gerealiseerd. Transfore heeft hierbij de ambitie om een brugfunctie te vervullen met als belangrijk doel het vergroten van de veiligheid in de maatschappij.

Transfore biedt de patiënt een veilige en stimulerende omgeving waar met behulp evidence based methoden gewerkt wordt aan de vermindering van delictrisico. Wij werken vanuit een contextuele benadering aan een passende deelname van onze patiënten aan de samenleving. Wij werken vanuit het motto “Ambulant tenzij…” een klinische opname wordt gezien als een intermezzo in een ambulant behandeltraject. Zorg wordt zoveel mogelijk geboden in relatie met de leefomgeving (systeem) van de patiënt.

Wij bieden medewerkers een uitdagende, innoverende en mensgerichte werkomgeving waarin ruimte is voor eigen professionele inbreng. Wij bieden iedere medewerker doelgerichte ontwikkelingsmogelijkheden en zetten hen met hun expertise in waar zij de grootst mogelijk toegevoegde waarde hebben. Door vanuit deze visie samen te werken in de keten garanderen wij continuïteit van zorg en bieden we resultaatgerichte en doelmatige behandeltrajecten.

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Inge Korfage (Directeur Zorg) of Tinie Hendriks (Directeur Bedrijfsvoering) op telefoonnummer 0570-604455.
Zie ook onze website www.transfore.nl

Deze functie van psychiater kan ook gecombineerd worden met de functie van waarnemend geneesheer-directeur. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met Arnoud Jansen,  geneesheer-directeur via telefoonnummer (06) 30 13 45 54.

Enthousiast? Wij gaan graag het gesprek met jou aan!