Klinisch psycholoog polikliniek Transfore Enschede en Almelo
 
Ben jij een klinisch psycholoog met een uitstekend gevoel voor onze doelgroep? En wil jij meewerken aan de ambitie van Transfore om een forensisch netwerk in Oost Nederland te onderhouden en te fungeren als brugfunctie tussen de GGZ en forensische psychiatrie? Dan komen wij graag met jou in contact voor onze polikliniek De Tender Twente (locatie Enschede en Almelo).
 
Wat ga je doen als klinisch psycholoog?
Als klinisch psycholoog ben je verantwoordelijk voor complexe behandelingen (individuele-, groeps- en systeempsychotherapie). Ook verricht je testdiagnostiek en risicotaxaties en stel je vanuit een casusconceptualisatie passend zorgplannen op. Je hebt een stimulerende rol naar collega’s bij het actueel houden van het behandelaanbod. Je draagt actief bij aan of initieert nieuwe ontwikkelingen.
In het kader van regiebehandelaarschap voer je samen met de uitvoerend behandelaar ook de regie over een behandeling. Daarnaast onderhoud je actief het netwerk met externe partners (denk hierbij aan andere zorgverleners / huisartsen).
 
Met wie ga je samenwerken? 
Het is prettig werken in het multidisciplinaire team waar jij onderdeel van gaat worden (ruim 20 fte). Als collega’s hebben we een enthousiaste en gedreven instelling en kijken we oprecht naar elkaar om. Daarnaast kenmerkt het team zich door grote vernieuwingsdrang, waarbij het de uitdaging is om de complexer wordende patiëntenpopulatie in de GGZ zo snel en doeltreffend als mogelijk te behandelen. Daarbij werken we nauw samen met het forensisch FACT-team.
 
Wie ben jij? 
We willen graag samenwerken met een BIG-geregistreerde klinisch psycholoog die affiniteit heeft met de forensische psychiatrie / GGZ en een groot belang hecht aan een goede samenwerking. Zowel binnen het team als daarbuiten. Empathisch, doortastend en humor behoren bij jouw eigenschappen. Verder heb je:

  • actuele kennis over de forensische psychiatrie en de specialistische GGZ in samenhang met psychofarmaca, of zou je je hierin willen verdiepen.
  • goede kennis van de principes en behandelvormen in de verschillende referentiekaders, met het accent op (cognitieve) gedragstherapie. 
  • affiniteit met het online vorm geven van behandelingen.
  • kennis en vaardigheden op het gebied van psychodiagnostiek en forensische risicotaxatie, of zou je je hierin willen verdiepen.

Wat mag je van Transfore verwachten?
Voldoe jij aan de competenties en wil jij werken bij een organisatie waarin continu ontwikkelen geen lege huls is? Dan bieden we je afwisselende baan voor 28 tot 36 uur per week, waarbij je wordt ingeschaald in FWG 70, conform de CAO-GGZ. Wij bieden een dienstverband voor de duur van één jaar met de intentie om dit om te zetten naar onbepaalde tijd. Transfore kent korte lijnen en vindt het belangrijk dat medewerkers meedenken over organisatieontwikkeling en speerpunten als innovatie en duurzaamheid. Samenwerken is bij ons aan de orde van de dag: met patiënten en collega’s binnen en buiten de organisatie.
 
Wij zijn Transfore
Transfore is dé instelling voor forensische GGZ in Oost-Nederland en is onderdeel van de Dimence Groep. Met 200 collega’s werken we aan de psychische- en psychiatrische problematiek van patiënten die grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen. Dit door behandeling, begeleiding, ondersteuning en dagbesteding.  Daarbij staat de veiligheid van de samenleving altijd voorop.
 
Op onze poliklinieken werken we vanuit de zorgprogramma’s gewelddadig grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. We bieden diagnostiek en behandeling aan volwassenen met ernstige forensische psychiatrische problematiek, waarbij sprake is van beperkingen op meerdere levensgebieden. Met evidence based methoden en in een contextuele benadering sturen we op vermindering van het recidive risico.
 
Wil je meer weten over werken als klinisch psycholoog bij Transfore?
Lieke Christenhusz en Daphne Velds, teamleiders Zorg en Bedrijfsvoering, vertellen je graag meer over deze boeiende functie als klinisch psycholoog. Lieke is bereikbaar op telefoonnummer 053-5746200 en Daphne op 06-20460097. We gaan graag met je in gesprek.
 
Enthousiast? Wij gaan graag met je in gesprek!