In het forensisch FACT-team zijn we samen verantwoordelijk voor een groep patiënten

"Ik werk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in het forensisch FACT-team en het mooie van het werken in dit team is dat ik patiënten thuis in hun eigen omgeving begeleid. Elke patiënt is in een fase van herstel. Iemand kan net uit de kliniek komen, begeleid wonen, al een tijd stabiel functioneren en zelfstandig wonen, maar ook in een fase zitten waarin extra begeleiding nodig is. Ik kan samen met mijn collega’s de zorg op- en afschalen wanneer het nodig is. Daarbij verliezen we het doel en de wens van de patiënt niet uit het oog.

Mijn werkdag begint elke ochtend met het FACT-bord overleg. We staan dan met het multidisciplinaire FACT-team stil bij de patiënten waar het minder goed mee gaat en we zetten actiepunten uit. In het forensisch FACT-team werken een psychiater, maatschappelijk werker, trajectbegeleider, sociaal psychiatrisch medewerker, GZ-psycholoog en verpleegkundigen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een groep patiënten. Na het overleg gaat iedereen verder met zijn eigen agenda.

Ik leg huisbezoeken af bij patiënten met grensoverschrijdend gedrag. Deze patiënten zijn met justitie in aanraking geweest of het doel is dat te voorkomen. Samen met de patiënt sta ik stil bij diverse levensgebieden. Het kan zijn dat we terugkijken op een bepaalde gebeurtenis; we proberen helder te krijgen wat er daadwerkelijk gebeurd is en welke keuzes anders gemaakt hadden kunnen worden. Het kan ook zijn dat een patiënt hulpvragen heeft op praktisch gebied, bijvoorbeeld op het gebied van werk of financiën. Hulpvragen kunnen dus vanuit meerdere levensgebieden of rollen van de patiënt voorkomen. Als een hulpvraag erg specialistisch is, kan ik overleggen met een collega van het FACT-team, bijvoorbeeld met de maatschappelijk werker of trajectbegeleider, afhankelijk van de hulpvraag. Soms neemt mijn collega het dan over en soms adviseert deze mij zodat ik er zelf met de patiënt mee aan de slag kan.

De individuele patiëntencontacten zijn een belangrijk deel van mijn werk, maar dat is niet het enige. Tussen de huisbezoeken door stem ik af met betrokken partijen, zoals een werkgever of reclasseringsmedewerker, maar ook met familieleden en betrokken collega’s. Ik geef ook groepstraining, zoals omgaan met verslaving en omgaan met psychotische symptomen. Transfore is een relatief kleine organisatie die betrokken is bij haar medewerkers en er is ruimte voor verbetertrajecten. Zo ben ik op dit moment bezig met het opzetten van de somatische screening/poli. Dat alles bij elkaar maakt mijn werk veelzijdig en uitdagend."