Forensisch agoog

Als forensisch agoog coördineer je de zorg rondom een patiënt met forensisch psychiatrische problematiek. Je stelt het behandelplan op en voert (delen van) dit plan uit. Dit doe je in een ambulante of klinische setting of bij forensisch beschermd wonen. Je begeleidt en coacht je patiënten bij de uitvoering van hun dagelijkse routine en bij hun resocialisatie. Hiervoor heb je contact met de naasten en verwijzers van je patiënt en werkt met hen samen.

Maatschappelijk werk

Je coördineert, begeleidt en behandelt forensisch psychiatrische patiënten en/of hun naasten bij psychosociale en psychiatrische problematiek. Daarbij staat het voorkomen van (het herhalen van) grensoverschrijdend gedrag centraal. Je begeleidt en coacht patiënten bij de uitvoering van hun dagelijkse routine. Je voert individuele en groepsgerichte behandelonderdelen uit. Je bent een belangrijke schakel in de contacten met naasten en verwijzers van de patiënt. 

Heb jij het in je?